INDIVIDU

Lees meer over wat wij kunnen betekenen voor jou als individu.

TEAM & ORGANISATIE

Lees meer over wat wij kunnen betekenen voor teams en organisaties.

Team en Organisatie


Om organisaties in kaart te brengen gebruiken we in de praktijk schema's en modellen. Een veel gebruikte wijze van voorstelling van een organisatie is die van de blauwdruk, waaronder we de formele organisatie verstaan. Het gaat hierbij om de gewenste organisatiestructuur.

In mijn adviestrajecten richt ik me in eerste instantie op de rooddruk, een begrip dat verwijst naar de feitelijke organisatorische processen en onderstromen van individuen en groepen. Rooddruk vergroot het inzicht in de effectiviteit van een individu en organisatie. Daarbij heb ik vooral oog voor de mens in de organisatie.

In mijn adviestrajecten begeleid ik vaak (veranderings)processen in de fase waarin de 'blauwdruk' helder is, maar het feitelijk functioneren van het team (nog) niet samenvalt met de ambities. Daar waar ik gevraagd word te adviseren, neem ik uiteindelijk de totaliteit van de organisatie en het individu als geheel als uitgangspunt. Dat doe ik bij zowel de blauwdruk als rooddruk en hiervoor maak ik gebruik van de ACT®-analyse en Coherence.

Andere voorbeelden van adviestrajecten van Kracht Ontwikkeling en Advies zijn starten met inclusie, (sociale) veiligheid en grenzen, vertrouwen, conflictbemiddeling, het verwerken van impactvolle gebeurtenissen,  intervisiebegeleiding, interim management en Lean- en procesmanagement. 

Download hier de flyer over de ACT®-analyse individueel en team