INDIVIDU

Lees meer over wat wij kunnen betekenen voor jou als individu.

TEAM & ORGANISATIE

Lees meer over wat wij kunnen betekenen voor teams en organisaties.

Coherence


Als het klopt zijn we samen het meest producief, energiek en gelukkig. En om het kloppend te maken in organisaties, werk ik met de principes van House of Coherence. In dit artikel vertel ik je graag meer over de achtergrond van deze principes.

Het klopt

Ik houd ervan als het klopt. Het woord ‘klopt’ heeft verschillende betekenissen. Als het klopt wat we doen is er rust en actie tegelijk; zij zijn er in de juiste balans, je creëert hiermee de hoogst mogelijke waarde. De mensen die op een plek werken waar het klopt, zitten op hun plek. Daarmee zijn ze het meest productief, energiek en gelukkig. 

Het klopt wat ze doen, het is integer en puur, autonoom en samen, in verbinding en er is cohesie met elkaar. Het is congruent. Dat maakt een omgeving [ons werk] veilig en betrouwbaar. Omdat wat we doen synchroon loopt met onze missie en onze reden van bestaan. Zo doen we niet te veel en niet te weinig, zijn we niet te veel afgeleid en is er minder ziekteverzuim.

Ook ons hart klopt. Letterlijk. Als het leeft, stroomt en in balans is, geeft dat ruimte voor ontwikkeling. Als mens willen we graag dat ‘het klopt’, zo zitten we in elkaar. Dat geeft veiligheid, wat weer vertrouwen brengt en wat er weer voor zorgt dat we kwetsbaar durven zijn. Dat zorgt ervoor dat we kunnen en durven te ontwikkelen en veranderen. We doen het samen; we geven en nemen, er is een wederkerigheid.  

Utopie?

Is dat een utopie? Nee.

Is het altijd leuk, veilig en betrouwbaar om te werken aan een organisatie die klopt? Ook niet.

Wanneer je werkt aan een organisatie die klopt is het de kunst om te blijven bewegen en continu de balans te vinden tussen dualiteiten. Zonder orde is er geen chaos en zonder chaos geen orde. Zonder donker is er geen licht. Als we niet weten wat kou is, weten we ook niet wat warmte is.

“Het leven is als fietsen, om je balans te houden moet je blijven bewegen.” – Albert Einstein

Hoe dan?

Ja, hoe werken we aan en in een organisatie die klopt?

Daarvoor gebruik ik de principes van House of Coherence.

House of Coherence stelt dat een coherente organisatie zich ontwikkelt door natuurlijke ordening in een cyclisch proces van creatie en bewustwording. Het creëert elkaar door een dynamische balans; als je geeft vloeit er ook terug. Het systeem van waardecreatie werkt als volgt; het ontvangt, incubeert, multipliceert en creëert. Dit laat zich het beste vergelijken met de conceptie; een eicel ontvangt een spermacel, deze twee nestelen zich samen in de baarmoeder en vermeerderen zich in negen maanden om uit te groeien tot een baby. In de organisatie geven medewerkers waarde (door middel van activiteiten) aan de organisatie, deze raakt daardoor ruimer in haar middelen (euro’s), waardoor ze kunnen consolideren, vernieuwen en uitbreiden, wat leidt tot meer activiteiten waardoor de organisatie steeds meer waarde creeert. 

Altijd op zoek naar samenhang in de ordening

Wanneer ik werk met een organisatie onderzoeken we in hoeverre ‘het klopt’ in de organisatie. We kijken vanuit verschillende velden (perspectieven) naar alle patronen in een organisatie.

  • Waarom doen ze wat ze doen?
  • Wat zijn gebruiken en gewoontes?
  • Wat is er niet wat er wel zou moeten zijn?

We onderzoeken in hoeverre er samenhang is in het veld (op de werkvloer, tussen de dingen die ze doen en de reden waarom ze bestaan) en of - en in hoeverre – er onderlinge samenhang is. (Zijn de afdelingen onderling goed op elkaar afgestemd, lopen de processen logisch, effectief en efficient?) Daarbij volgen we de natuurlijke ordening. Dat is een ordening die we (onbewust) altijd opzoeken en waar we als vanzelf naartoe trekken.

Het zit in onze natuur om continu naar die balans en ontwikkeling via ordening te zoeken. Zodat het klopt en we ons veilig genoeg voelen om ons weer verder te kunnen ontwikkelen. Dat proces verloopt net als de golven van de zee. Want ook dat zit in ons: we zoeken balans en rust en zodra die er is gaan we op zoek naar actie en ontwikkeling. Dat doen we ons leven lang.

Ontwikkeling door ordening

Behoefte aan ontwikkeling is dus onze levenskracht. We willen ontwikkelen richting onze kern: we willen worden wie we werkelijk zijn. Dit doen we individueel en daardoor in elk team en in elke organisatie.

Coherence helpt ons in de organisatie aan de benodigde ordening die onze behoefte aan ontwikkeling vervult. Het plaatst alle aspecten van een organisatie in één overzicht. Dit overzicht stelt je in staat om oneindig in- en uit te zoomen, zonder dat je het complete plaatje uit het oog verliest. Zo brengt Coherence knelpunten en blokkades aan het licht en maakt Coherence inzichtelijk hoe die zich verhouden tot het grotere geheel. Interventies nemen niet alleen de symptomen weg, maar ook de oorzaken. Zij bieden een basis voor het vormgeven van ontwikkel- en veranderprocessen.

De ordening van Coherence helpt om in samenhang te kijken naar de dynamiek binnen de organisatie én de dynamiek tussen de organisatie en haar omgeving. Zodat we niet ‘het ene gat met het andere vullen’ of een interventie doen die geen effect heeft. Of dat we op de ene plaats een probleem oplossen en er op een andere plaats een probleem ontstaat, doordat we de consequenties niet volledig overzien. Soms denken we dat we een probleem hebben, maar is dat slechts schijn: we hebben gewoon niet alles duidelijk. We doen dus niet één interventie op één plek.

You can’t solve a problem with the same mind that created it. – Albert Einstein

Die samenhang (coherence) kent een stelsel van 19 organisatievelden. Voorbeelden van organisatievelden zijn visie, strategie, cultuur, portfolio, kernwaarden, identiteit,  activiteiten en samenwerkende partners. In organisaties helpen onze missie, visie en strategie ons om te ‘bepalen’ wie we willen zijn. Maar zijn we die persoon die we willen zijn ook in een organisatie als een geheel van individuen? Dat bekijken we aan de hand van respectievelijk het identiteitsmodel en het omgevingsmodel.

Het identiteitsmodel

Het identiteitsmodel geeft antwoord op de vraag of we de persoon die we willen zijn ook zijn in een organisatie als een geheel van individuen. Dit model bestaat uit 11 velden. De bovenste velden staan voor het perspectief: wat streven we na en waartoe zijn we op aarde (als organisatie)? Het onderste veld staat voor de vraag welke waarde we toevoegen voor bijvoorbeeld de klant en de omgeving. De velden in het midden van dit model vormen het dynamische hart van de organisatie: hoe werkt het hier en hoe werken verschillende krachten en vermogens op elkaar in? Bijvoorbeeld hoe verhoudt de cultuur zich tot ons portfolio en onze strategie? En doen we de goede dingen? Dat onderzoeken we.

De hamvraag is: en klopt het dan? Zijn we nu wie we bedoeld zijn te zijn? Kloppen onze missie en visie met onze kernwaarden? En onze kernwaarden met dat wat we doen? Doen we de goede dingen goed? 

Het omgevingsmodel

Het identiteitsmodel leert ons of we zijn wie we bedoeld zijn te zijn. Het omgevingsmodel vertelt ons of we ook zo worden gezien door de buitenwereld. Verhouden we ons tot de buitenwereld als hoe wij als organisatie bedoeld zijn te zijn? Klopt het?

Het omgevingsmodel beslaat de 12 buitenste velden van Coherence. Deze representeren de richtingen waarlangs je naar de wereld buiten de organisatie kijkt en hoe je die in verbinding brengt met de binnenwereld van de organisatie. Hier vragen we ons bijvoorbeeld af of en hoe er vernieuwing is, wat de continuiteit van de organisatie is, wat de kwaliteit is van de fysieke leefomgeving (het gebouw, arbotechnisch), de sociale verbondenheid, maatschappelijke context en de solvabiliteit van de organisatie (financieel management). Niet zelden zien we dat de intentie van de organisatie niet klopt met wat ze laat zien aan de buitenwereld: het bouwbedrijf heeft zijn eigen fundament niet op orde en in het ziekenhuis woedt een virus van te weinig zorg en aandacht voor het personeel. Een geval van ‘bij de loodgieter lekt het het meest’.

De universele kwaliteit van House of Coherence maakt dat je deze methode kunt toepassen op zowel de aanpak van verschillende vraagstukken in organisaties, als binnen teams en voor individuen. Coherence helpt je te zien wat er werkelijk speelt, zodat je vervolgens de juiste aanpak kunt kiezen. 

Alleen als onze identiteit in overeenstemming is met het omgevingsmodel spreek ik van een organisatie die klopt.

En het is prachtig werken in en aan een organisatie die klopt. Wil jij dat ook? Aan de hand van het Coherence-model kijk ik graag met jullie mee. Neem gerust contact met mij op om vrijblijvend de mogelijkheden te bespreken.